Ks. Zdzisław Struzik, Wychowanie do wartości. Szkoła podstawowa. Poziom 8, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2021

Podręcznik do pobrania w formacie pdf zarówno w całości (przez kliknięcie w obraz okładki), jak i w postaci plików z poszczególnymi wartościami (przez kliknięcie w numery wartości).

Poziom 8 - Strony tytułowe

Wychowanie do wartości. Szkoła podstawowa. Poziom 8

Poziom 8 - Spis treści

Wychowanie do wartości. Szkoła podstawowa. Poziom 8

Poziom 8 - Wykaz skrótów

Wychowanie do wartości. Szkoła podstawowa. Poziom 8

Wstęp do programu wychowawczego dla klas szkół podstawowych

Wychowanie do wartości. Szkoła podstawowa. Poziom 8

Sens mojego życia. Kim jestem?

Sens życia jest w zasadzie istotą i celem ludzkiej egzystencji. Pytanie o sens życia pojawia się w wielu systemach filozoficznych na całym świecie. Nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi.

Moja godność jako człowieka (homo sapiens)

Godność człowieka jest wartością szczególną. To poczucie własnej wartości, ale także i szacunek dla samego siebie. To także szacunek dla innej osoby ludzkiej, bo przecież nie można szanować samego siebie nie szanując innego człowieka.

Rozum, dusza i emocje w moim życiu

Bardzo ważny w naszym życiu jest rozwój intelektualny, duchowy i emocjonalny. Sami też musimy odpowiedzieć co tak naprawdę kieruje naszym życiem i czy jest to dobre czy coś byśmy zmienili.

Współudział i współpraca w rodzinie ludzkiej

Umiejętność współżycia i współpracy z ludźmi jest bardzo ważna ale też bardzo trudna. Uczymy się jej przez całe życie. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że każda osoba w ludzkiej rodzinie jest ważna, każda ma jakieś zadanie do spełnienia. Dlatego też stale powinniśmy dążyć do wzajemnej współpracy i tolerancji wobec drugiego człowieka.

Spojrzenie religijne na sens mojego życia

Wiara w życiu człowieka istnieje od zawsze. Wiara pozwala na rozwój duchowy, rozwój kontaktu z Bogiem.

Autonomiczność i zależność w moim życiu

W tej wartości bardzo ważna jest umiejętność współżycia w grupie, akceptacji innej jednostki. Należy radzić sobie z emocjami, umieć je kontrolować, a wtedy łatwiej jest nam żyć w społeczeństwie.

Wartość życia

Wartość życia jest niezaprzeczalnie związana z wiarą. Otrzymujemy dar od Boga, który musimy wykorzystać, jak najlepiej potrafimy. Każde życie jest ważne i nietykalne. Nie powinniśmy go zmarnować.

Wartość zdrowia

Często zapominany o tym jak bardzo ważne dla naszego życia jest zdrowie. W obecnych czasach, szczególnie ważne jest nie tylko unikanie chorób ale także dbanie o własną kondycję.

Życie jako zadanie

Czy życie jest zadaniem? W pewnym sensie można tak powiedzieć. Więc co przed nami stawia?

Procesy życia i jego przemiany

Proces życia wymaga od nas wielu przygotowań i stawia przed nami coraz to nowsze zadania. Bardzo ważne jest abyśmy nie zagubili się w osiąganiu dojrzałości. Musimy dobrze poznać samego siebie, powinniśmy umieć nad sobą zapanować.

Cierpienie i umieranie w życiu moim i moich bliskich

Śmierć i umieranie towarzyszy nam tak samo jak cud narodzin. Śmierć jest końcem pewnej drogi, tu na Ziemi.

Postawa altruistyczna

Postawa altruistyczna to, w skrócie, poświęcenie się dla dobra innej jednostki, innego człowieka. Taka postawa, niejednokrotnie wymaga dużej odwagi.

Formowanie rodziny

Więzy rodzinne są szczególnie ważne w naszym życiu. Jednak musimy się nauczyć jak je formować, jak je umiejętnie tworzyć.

Integralność osoby ludzkiej

Integralność osoby ludzkiej jest to wartość, która ma na celu poznanie prawdy o sobie samym a także rozwój duchowo – moralny.

Mądre korzystanie z osiągnięć cywilizacji: wiedza, szkoła, studia

W naszym codziennym życiu bardzo dużo zależy od mądrego korzystania z osiągnięć cywilizacji. Obecny świat jest naszpikowany nowinkami technicznymi ale my nie zawsze potrafimy z tego rozsądnie korzystać.

Wartość miłości w moim życiu

Wartość miłości w naszym życiu jest niezwykle ważna. Pozwala na rozwój człowieczeństwa a także relacji międzyludzkich. Zacieśnia więzy wspólnoty między osobami.

Miłość ludzka (kobiety i mężczyzny) jako zadanie

Miłość mężczyzny i kobiety istnieje w naszym życiu w zasadzie od początku. Jako dzieci obserwujemy miłość naszych rodziców. Potem sami, wkraczając w dorosłość, odkrywamy tą wielką wartość miłości.

Wartość czynu ludzkiego

Wartość czynu ludzkiego pozwala na formowanie dojrzałości osobistej. Wpływa też na naszą moralność i ułatwia nam wybory z którymi zetkniemy się w życiu.

Wychowywanie nowego pokolenia

Bardzo ważne w życiu człowieka jest wychowanie nowego pokolenia. Każdy z nas ma prawo do wychowania.

Wartość moich zdolności, talentów, sprawności

Wartość naszych zdolności, talentów czy sprawności pozwala na rozwój integralny naszej osoby. Powinniśmy nauczyć się je rozpoznawać i kształtować je.

Radość i humor w moim życiu

Radość i humor w naszym życiu pozwala nam na odstresowanie się od codzienności. Towarzyszy nam w zasadzie wszędzie, w szkole, w pracy czy w domu.

Wartość rozwoju duchowego

Rozwój duchowy ma na celu przede wszystkim zgłębienie i zrozumienie praktykowanej religii.

Autentyczność uczuć i przeżyć emocjonalnych

Przede wszystkim wartość ta wpływa na nasz rozwój emocjonalny, a także kształtuje w nas umiejętność nawiązywania trwałych relacji z innymi osobami.

Mój związek z Ojczyzną

Ojczyzna i nasz związek z nią są bardzo ważne w naszym życiu. Powinniśmy umiejętnie współżyć z naszymi rodakami.

Wartość rodziny, mój związek z rodziną

Rodzina jest bardzo ważna w naszym życiu. To właśnie w rodzinie uczymy się doskonalić swoje człowieczeństwo.

Mój związek z pracą, nauką sztuką

Praca, nauka i sztuka są stale obecne w naszym życiu. Wszyscy wiemy jak ważna jest praca, człowiek jest wręcz do niej powołany.

Mój związek z wyznawaną religią (wartość religii)

Wartość religii często przewija się przez nasze życie. Wpływa na rozwój duchowo-moralny.

Wartość życia, rozumne planowanie mojego życia

Wartość życia jest wartością niepodważalną tak samo jak planowanie swojego życia. Życie jest darem od Boga.

Wysiłek, zmęczenie, relaks

Wysiłek, zmęczenie, relaks to także wartości, które odnajdujemy w naszym życiu codziennym. Wysiłek fizyczny rozwija w nas takie cnoty jak wytrwałość czy stanowczość.

Wartość uprawianego sportu

Wartość uprawianego sportu rozbudza w nas umiejętności współzawodnictwa, szacunku dla rywala, podnosi naszą kondycję fizyczną i ogólną sprawność.

Bibliografia

Wychowanie do wartości. Szkoła podstawowa. Poziom 8

Szkoła podstawowaPoziom 8