Ks. Zdzisław Struzik, Wychowanie do wartości. Szkoła podstawowa. Poziom 6, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2021

Podręcznik do pobrania w formacie pdf zarówno w całości (przez kliknięcie w obraz okładki), jak i w postaci plików z poszczególnymi wartościami (przez kliknięcie w numery wartości).

Poziom 6 - Strony tytułowe

Wychowanie do wartości. Szkoła podstawowa. Poziom 6

Poziom 6 - Spis treści

Wychowanie do wartości. Szkoła podstawowa. Poziom 6

Poziom 6 - Wykaz skrótów

Wychowanie do wartości. Szkoła podstawowa. Poziom 6

Wstęp do programu wychowawczego dla klas szkół podstawowych

Wychowanie do wartości. Szkoła podstawowa. Poziom 6

Spojrzenie religijne na sens mojego życia

Religia odgrywa w życiu człowieka bardzo ważną rolę. To dzięki niej posiadamy wzór jak powinniśmy postępować oraz jakim być np. kolegą, bratem czy siostrą. Rozwijanie sfery duchowej jest nieodłącznym obowiązkiem osoby wierzącej. W wyniku takiego działania nasze kontakty z Bogiem stają się bardziej prawdziwe i szczere. Najprostszą drogą do osiągnięcia takich efektów jest czytanie Pisma Świętego i stosowanie się do zasad przyjętych przez Kościół.

Autonomiczność i zależność w moim życiu

Człowiek nigdy nie ucieknie od obcowania z innymi w społeczeństwie. Każdego dnia podejmujemy wiele interakcji z innymi ludźmi, czy to w domu, w szkole, w sklepie czy w pracy. Ważne aby umieć odnaleźć się w swoim najbliższym środowisku jakim jest rodzina czy grupa koleżeńska. Wraz z procesem dorastania, coraz lepiej rozumiemy mechanizmy działające w grupie i umiemy odpowiednio się zachować.

Rozum, dusza i emocje w moim życiu

Młodzi ludzie bardzo często zbyt często kierują się w życiu emocjami. Ich działania i zachowania nie są przemyślane i nie podejmowane „na chłodno”. Ważne aby w tym wieku zagłębić się w sferę własnych uczuć i emocji, oraz poznać co tak naprawdę jest dla nas ważne, oraz jak warto postępować.

Współudział i współpraca w rodzinie ludzkiej

Każdy człowiek ma w społeczeństwie jakąś rolę do spełnienia. Podobnie ma się to w mniejszej grupie jaką jest rodzina czy klasa w szkole. Jedni są wybitnymi sportowcami, inni doskonale czują się w uczeniu języków a jeszcze inni pięknie śpiewają. Każdy ma jakieś zalety, więc ważne aby mądrze wykorzystać swoje umiejętności aby dać coś od siebie większej grupie.

Procesy życia i jego przemiany

Życie ludzkie jest pełne zdarzeń i zmian, które są rozłożone na całą jego długość. Wraz z procesem dorastania, dojrzewania i starzenia się zmieniamy swoje poglądy oraz sposób myślenia. Równocześnie poznajemy siebie samych coraz lepiej. Coraz łatwiej nam odgadnąć i ukierunkować swoje emocje, uczucia czy też moralność. Zmiany dokonują się w człowieku w całym spektrum jego osoby. Szczególnie jest to widoczne u młodzieży, która przechodzi przez proces osiągania dojrzałości zarówno fizycznej jak i psychicznej.

Cierpienie i umieranie w życiu moim i moich bliskich

W trakcie swojego życia musimy liczyć się z faktem, iż przemijalność jest jego nieodłączną cechą. Życie nie składa się tylko z elementów radości i przyjemności. My sami, członkowie naszej rodziny czy też znajomi jesteśmy narażeni na cierpienie. Może to się odbywać w różnym wymiarze i na różnych płaszczyznach. Czasem dotyka kogoś przykre zdarzenie, choroba czy też śmierć. Uzmysłowienie sobie, że każdego z nas czeka taki sam koniec jest fundamentalne dla zdrowych relacji z innymi i dla nas samych.

Wartość życia

Życie ludzkie jest nadrzędną wartością. Każdy z nas jest zobowiązany do takiego postępowania aby chronić życie zarówno swoje jak i innych osób. Ważne jest także aby traktować życie jako najważniejszy dar pod innym względem. Należy ten dar dobrze wykorzystać, aby go nie zmarnotrawić. Żyjemy po to aby wykorzystać je w najlepszy sposób. Składową tego postanowienia jest także pomoc innym ludziom, których życie jest zagrożone.

Wartość zdrowia

Nie bez powodu wiele ludzi mawia, że najważniejsze w życiu jest zdrowie. Jest to wartość o którą należy szczególnie dbać i doceniać. Bardzo często jednak, ludzie dostrzegają wagę zdrowia dopiero w momencie gdy w wyniku choroby lub innych zdarzeń tracą je na jakiś czas lub bezpowrotnie. We współczesnym świecie coraz większą wagę przywiązuje się do dobrego zdrowia, edukując dzieci w szkołach a także prowadząc kampanie dla dorosłych.

Postawa altruistyczna

Kształtowanie się w człowieku postawy altruistycznej jest częścią jego rozwoju, dojrzewania jako jednostki funkcjonującej w społeczeństwie. Na taką postawę składa się wiele innych wartości takich jak zdolność do poświęcenia, odwaga, sprawiedliwość czy empatia. Rozwinięcie swojego myślenia poza horyzont własnej osoby jest dużym wyzwaniem, z którym musi zmierzyć się młody człowiek.

Postawa empatyczna

Emocje są częścią życia każdego z nas. Sfera emocji wychodzi na pierwszy plan szczególnie w okresie młodzieńczym, na etapie dojrzewania. Ważne oby w trakcie przeżywania wyjść myśleniem poza własną osobę. Umiejętność wczucia się w sytuację wewnętrzną drugiej osoby jest niezwykle pomocna. Pomocna dla tej osoby, ale także i dla nas samych. W innej osobie możemy odnaleźć cząstkę samego siebie. Doświadczając emocji wraz z innymi, możemy nauczyć się lepiej z nimi radzić także we własnym zakresie.

Wartości ogólnoludzkie − człowiek społeczny jest wartością

Będąc wychowanym w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej, człowiek od urodzenia kształtuje się w oparciu o pewien system wartości. Dobrze jeśli w trakcie procesu dorastania rozwijamy się właśnie w oparciu o taki system. Pogłębianie swojej wiary, wiedzy oraz poznawanie świata w ukształtowanym duchu chrześcijańskim pozwala w pełni docenić swoje życie oraz relacje z innymi ludźmi. Człowiek cały czas do czegoś dąży oraz poszukuje.

Formowanie rodziny

Rodzina jest podstawową komórką w społeczeństwie. Każdy wraz z dorastaniem „opuszcza” rodzinę po to aby założyć swoją własną. Od wieków to dzięki więzom rodzinnym udawało się przetrwać kolejnym pokoleniom, min. W trudnym okresie wojen czy zaborów. To właśnie w tej komórce jaką jest rodzina przekazywane są wszystkie wartości i tradycje, które kształtują młodych ludzi.

Mądre korzystanie z osiągnięć cywilizacji: wiedza, szkoła, studia

Współczesny świat udostępnia wiele możliwości, w szczególności dla młodego człowieka. Szeroki dostęp do wiedzy, systemu bezpłatnego szkolnictwa czy też internetu potrafi jednak spowodować także wiele negatywnych zachowań. Trzeba więc korzystać z osiągnięć współczesnego świata w mądry sposób, oddzielając to co wartościowe od szkodliwej reszty. Opierać można się z pewnością o uniwersalne, ponadczasowe wartości.

Integralność osoby ludzkiej

Wraz z rozwojem człowieka bardzo ważne jest aby rozwijać w sobie zarówno sferę fizyczną, psychiczną i duchową. Człowiek bowiem jest „złożony” z tych trzech fundamentów. Istotne aby rozwój odbywał się nie tylko wspólnie ale i równomiernie. Należy rozwijać się na każdym polu, nie zapominając o rozwoju kontaktu z Bogiem. Dzięki takiemu schematowi działania możemy rozwijać siebie tak, abyśmy czuli się dobrze we własnym ciele i w zgodzie z własnym sumieniem, postępowaniem.

Postawa tolerancyjna. Znaczenie Biblii, Koranu, Talmudu

Tolerancja wobec innych religii jest bardzo aktualnym tematem w dzisiejszym świecie. Z racji na łatwość przemieszczania się, coraz częściej mamy w społeczeństwie sytuację gdy ludzie wyznają kilka różnych systemów religijnych. Spotykamy takich ludzi na ulicy, w sklepie, szkole czy w pracy. Dlatego tak szczególnie ważna jest umiejętność współistnienia z innymi religiami. One także pozwalają wynieść dla siebie pewne wartości, które są pożądane.

Wartość miłości w moim życiu

Miłość międzyludzka jako wartość ma w naszym życiu ogromną rolę. Kategoria miłości jest bardzo szeroka, nie ogranicza się ona tylko do miłości mężczyzny i kobiety oraz ma wiele wymiarów. Więzy miłości są wytwarzane w środowisku rodzinnym czy też koleżeńskim. Jest ona kształtowana w oparciu o wiele postaw, m.in. akceptacji, ofiarności, dialogu czy też przebaczenia.

Miłość kobiety i mężczyzny jako zadanie

Miłość pomiędzy mężczyzną a kobietą jest szczególnym rodzajem miłości. Wraz z rozwojem emocjonalo-dochowym człowieka stale ewoluuje. Inna jest miłość wieku dorastania, a inna pomiędzy dwojgiem dorosłych, ukształtowanych ludzi. Najlepszą podstawą dla miłości jest postawa wzajemnego zrozumienia i chęć wspólnego dobra. Miłość pomiędzy kobietą a mężczyzną powinna dążyć do zjednoczenia w związku małżeńskim, w którym w pełni może się realizować.

Wartość czynu ludzkiego

Ludzkie postępowanie jest uzależnione od bardzo wielu czynników. Dojrzałe osoby nie powinny postępować wbrew sobie i swojemu sumieniu, jednak niejednokrotnie tak się właśnie dzieje. Czasem jest to spowodowane ostracyzmem społecznym, przekładaniem przyjemności ponad prawdę i obowiązek czy chęcią przypodobania się innej osobie. W ostatecznym rozrachunku każdy jest odpowiedzialny za swoje własne czyny.

Wychowywanie nowego pokolenia

Wychowanie nowego pokolenia to zadanie, które wymaga ogromnej odpowiedzialności. Ponosimy ją nie tylko za swoje czyny, ale i za czyny dzieci, które dorastają pod naszą opieką. Ważne jest więc to, aby odpowiednio ukierunkować rozwój młodego człowieka, wskazywać mu właściwe kierunki oraz nauczyć odróżniać dobro od zła. Wychowanie jest procesem, który wymaga współpracy zarówno osoby wychowującej jak i wychowywanej.

Wartość moich zdolności, talentów, sprawności

Społeczeństwo jest zbiorem indywidualności, z których każda jest inna od reszty. Każdy człowiek posiada unikalny wygląd, charakter a także umiejętności i talenty. Nikt nie jest mistrzem w każdej dziedzinie życia. Jedni są znakomitymi matematykami, inni mają zdolności językowe a jeszcze inni świetnie grają w piłkę. Bardzo dobrze widać to w środowisku szkolnym.

Wartość rozwoju duchowego

W trakcie dorastania i dojrzewania człowiek rozwija się w każdym aspekcie. Dzieje się tak zarówno z fizycznością jak i sferą psychiczną. Bardzo ważne aby nie zaniedbać także rozwoju duchowego. Rozwój ten odbywa się praktycznie przez całe nasze życie. Przechodzimy w nim różne etapy a nasza wiara może ewoluować w każdym z nich. Powinniśmy zgłębiać praktykowanie religii szczególnie w okresie dojrzewania. To pozwoli nam nie zagubić się w tym trudnym i burzliwym okresie.

Autentyczność uczuć i przeżyć emocjonalnych

Emocje odgrywają bardzo ważną rolę w życiu człowieka, szczególnie tego młodego, który wchodzi w okres dojrzewania. Dlatego w tym okresie bardzo ważne jest aby nauczyć się je rozeznawać i poznać samego siebie. Poznanie i rozróżnianie własnych emocji jest podstawą aby budować z innymi dobre i głębokie relacje. Istotne jest także aby umiejętnie odczytywać emocje innych osób.

Mój związek z wyznawaną religią (wartość religii)

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Vivamus suscipit tortor eget felis porttitor volutpat. Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Donec sollicitudin molestie malesuada. Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elementum id enim. Proin eget tortor risus. Proin eget tortor risus. Proin eget tortor risus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia

Wartość rodziny, mój związek z rodziną

Rodzina jest dla człowieka bezcenną wartością. Na co dzień nie doceniamy jej być może tak bardzo. Jednak w ciężkich chwilach kryzysu lub zagrożenia objawia nam się jej wartość. Prawidłowo funkcjonująca rodzina powinna być dla jej członków oparciem i schronieniem. Wraz z innymi członkami powinna stanowić monolit, który opiera się nie tyle na więzach krwi co przede wszystkim miłości. W środowisku rodzinnym powinniśmy rozwijać się i doskonalić, dając od siebie to co najlepsze.

Mój związek z pracą, nauką, sztuką

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Vivamus suscipit tortor eget felis porttitor volutpat. Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Donec sollicitudin molestie malesuada. Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elementum id enim. Proin eget tortor risus. Proin eget tortor risus. Proin eget tortor risus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia

Mój związek z Ojczyzną

Związek człowieka ze swoją ojczyzną stanowi wyjątkową relację. Każdy jest do niej przywiązany w mniejszy bądź większy sposób. Taki związek dotyczy także poczucia jedności ze swoimi rodakami. Należy w myśl tej idei żyć razem w zgodzie i zamiast toczyć między sobą spory, współpracować i współdziałać. Jest wiele sposobów na które możemy okazywać swój patriotyzm i angażować się w rozwój swojego kraju.

Rozumne planowanie mojego życia

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Vivamus suscipit tortor eget felis porttitor volutpat. Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Donec sollicitudin molestie malesuada. Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elementum id enim. Proin eget tortor risus. Proin eget tortor risus. Proin eget tortor risus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia

Wartość uprawianego sportu

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Vivamus suscipit tortor eget felis porttitor volutpat. Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Donec sollicitudin molestie malesuada. Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elementum id enim. Proin eget tortor risus. Proin eget tortor risus. Proin eget tortor risus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia

Wysiłek, zmęczenie, relaks

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Vivamus suscipit tortor eget felis porttitor volutpat. Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Donec sollicitudin molestie malesuada. Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elementum id enim. Proin eget tortor risus. Proin eget tortor risus. Proin eget tortor risus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia

Wartość rozwoju materialnego

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Vivamus suscipit tortor eget felis porttitor volutpat. Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Donec sollicitudin molestie malesuada. Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elementum id enim. Proin eget tortor risus. Proin eget tortor risus. Proin eget tortor risus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia

Bibliografia

Wychowanie do wartości. Szkoła podstawowa. Poziom 6

Szkoła podstawowaPoziom 6