Kurs liceum i technikum 2023

Plan kursu online

Podstawą koncepcji celów i efektów uczenia się na tego typu Kursie są potrzeby współczesnej rodziny. Wychowanie jest zadziwiającym procesem, który nieodłącznie wiąże się z rozpoznawaniem i kierowaniem się w codziennym życiu wartościami. Pięć podstawowych wartości jakie wyróżnia Jan Paweł II to życie, prawda, miłość, wolność, sprawiedliwość. Można przyjąć, że na ich podstawie mówi się o innych, bardziej szczegółowych wartościach. Sama aksjologia jako proces wychowania do wartości wymaga zaangażowania samej osoby, czyli samowychowania oraz zaangażowania wspólnoty (rodziny, szkoły), która prowadzi i porządkuje proces wychowawczy dzieci, młodzieży, również dorosłych.

Zasoby

Plan kursu

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania

Zgłoszenia

Plan kursu online

24 lutego 2023

Wykład 1

Temat: Założenia metodologiczne i aksjologiczne Programu wychowawczego dla liceów i techników

Prowadzi: ks. dr hab. Zdzisław Struzik

Godziny: 17.30-18.15

24 lutego 2023

Warsztaty 1

Temat: Jak korzystać z sugestii psychologicznych, filozoficznych, pedagogicznych oraz teologicznych (część III i IV)

Prowadzi: ks. dr hab. Zdzisław Struzik

Godziny: 18.30-19.15

10 marca 2023

Wykład 2

Temat: Rola pedagogiki w procesie wychowania do wartości

Prowadzi: dr hab. Agnieszka Regulska, prof. ucz.

Godziny: 17.30-18.15

10 marca 2023

Warsztaty 2

Temat: Dialog międzypokoleniowy (wartość 4, poziom 1)

Prowadzi: dr hab. Agnieszka Regulska, prof. ucz.

Godziny: 18.30-19.15

24 marca 2023

Wykład 3

Temat: Pismo Święte jako nośnik wartości

Prowadzi: ks. prof. dr hab. Andrzej Jacek Najda

Godziny: 17.30-18.15

24 marca 2023

Warsztaty 3

Temat: Wiara w życiu i postawie moralnej człowieka (wartość 6, poziom 1)

Prowadzi: ks. prof. dr hab. Andrzej Jacek Najda

Godziny: 18.30-19.15

14 kwietnia 2023

Wykład 4

Temat: Rodzina – środowisko przekazujące wartości

Prowadzi: ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. ucz.

Godziny: 17.30-18.15

14 kwietnia 2023

Warsztaty 4

Temat: Wartość tradycji rodzinnych (wartość 7, poziom 2)

Prowadzi: ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. ucz.

Godziny: 18.30-19.15

28 kwietnia 2023

Wykład 5

Temat: Rola nauk teologicznych w procesie wychowania do wartości

Prowadzi: ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski

Godziny: 17.30-18.15

28 kwietnia 2023

Warsztaty 5

Temat: Rozumność człowieka (wartość 18, poziom 2)

Prowadzi: ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski

Godziny: 18.30-19.15

12 maja 2023

Wykład 6

Temat: Normy w wychowaniu

Prowadzi: prof. Agnieszka Regulska

Godziny: 17.30-18.15

12 maja 2023

Warsztaty 6

Temat: Wychowanie w szkole i w społeczeństwie (wartość 18, poziom 3)

Prowadzi: dr hab. Agnieszka Regulska, prof. ucz.

Godziny: 18.30-19.15

26 maja 2023

Wykład 7

Temat: Znacznie rodziny oraz przekazywanych przez nią wartości w Piśmie Świętym

Prowadzi: ks. prof. dr hab. Andrzej Jacek Najda

Godziny: 17.30-18.15

26 maja 2023

Warsztaty 7

Temat: Obyczaje, poglądy, wierzenia (wartość 22, poziom 3)

Prowadzi: ks. prof. dr hab. Andrzej Jacek Najda

Godziny: 18.30-19.15

2 czerwca 2023

Wykład 8

Temat: Rola rodziców (ojca-matki) w wychowaniu i przekazywaniu wartości

Prowadzi: ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. ucz.

Godziny: 17.30-18.15

2 czerwca 2023

Warsztaty 8

Temat: Wzorzec miłości matczynej (wartość 6, poziom 4)

Prowadzi: ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. ucz.

Godziny: 18.30-19.15

16 czerwca 2023

Wykład 9

Temat: Czym są wartości? Ujęcie personalistyczne Jana Pawła II

Prowadzi: ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski

Godziny: 17.30-18.15

16 czerwca 2023

Warsztaty 9

Temat: Samowychowanie. Dojrzałe sumienie (wartość 24, poziom 4)

Prowadzi: ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski

Godziny: 18.30-19.15

30 czerwca 2023

Wykład 10

Temat: Edukacja aksjologiczna wyzwaniem dla współczesnej szkoły

Prowadzi: ks. dr hab. Zdzisław Struzik

Godziny: 17.30-18.15

30 czerwca 2023

Warsztaty 10

Temat: Podsumowanie kursu

Prowadzi: ks. dr hab. Zdzisław Struzik

Godziny: 18.30-19.15

Materiały do pobrania

Szkice z etyki wartości

Fragment publikacji ks. A. Siemianowski, Szkice z etyki wartości, Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum 2006, s. 49-83

Odpowiedzi na pytania

Czy kurs jest bezpłatny?

Tak, kurs jest bezpłatny.

Jak zapisać się na kurs?

Wystarczy zgłoszenie wysłane na adres e-mail: instytut@ipjp2.pl

Jak otrzymać materiały edukacyjne?

Wystarczy zgłosić zainteresowanie na adres e-mail: instytut@ipjp2.pl

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane (rodzice, wychowawcy, nauczyciele, katecheci, duchowni i inni) mogą wysyłać zgłoszenia na Kurs, pisząc na adres e-mail: instytut@ipjp2.pl. Po otrzymaniu mailowego zgłoszenia Instytut Papieża Jana Pawła II prześle uczestnikom szczegółowy plan Kurs, bezpłatne materiały edukacyjne w postaci karty lub płyty CD oraz inne publikacje o charakterze wychowawczo-edukacyjnym. Do bezpłatnego przesłania materiałów edukacyjnych należy podać przy zgłoszeniu adres korespondencyjny (własny, szkoły, instytucji).

Kurs liceum i technikum 2023