Wychowanie do wartości. Liceum i technikum

Komplementarny zbiór materiału dydaktycznego do procesu formacyjnego i wychowawczego dostosowany do poziomu rozwoju uczniów szkoły ponadpodstawowej (liceum i technikum) wzbogacony o treści zaczerpnięte z lektury obowiązkowej i uzupełniającej dla szkoły ponadpodstawowej, jest skierowany do nauczycieli, wychowawców i rodziców. Materiał dydaktyczny, zawarty w publikacji może być podstawą prowadzenia lekcji wychowawczych kształtujących fundamentalne wartości młodego człowieka.

Naturalnym obowiązkiem człowieka jest przekazywanie formacji z jednego pokolenia – starszego, na drugie – młodsze. Obowiązek ten wynika niejako z natury ludzkiej i zostaje rozpoznany przez społeczeństwo oraz jest wypełniany sukcesywnie, stosownie do etapu rozwoju człowieka.

I

Poziom pierwszy

W trakcie opracowania.

2

Poziom pierwszy

W trakcie opracowania.

3

Poziom trzeci

W trakcie opracowania.

4

Poziom czwarty

Program wychowawczy oparty na wartościach, opracowany na podstawie wybranej literatury.

Liceum i technikum