Program wychowawczy

oparty na wartościach według nauczania Jana Pawła II

Szkoła Podstawowa

Naturalnym obowiązkiem człowieka jest przekazywanie formacji z jednego
pokolenia – starszego, na drugie – młodsze. Obowiązek ten wynika
niejako z natury ludzkiej i zostaje rozpoznany przez społeczeństwo oraz jest wypełniany sukcesywnie, stosownie do etapu rozwoju człowieka.

0

Klasa zerowa

Program wychowawczy oparty na wartościach, opracowany na podstawie wybranej literatury.

I

Klasa pierwsza

Program wychowawczy oparty na wartościach opracowany dla klasy pierwszej na podstawie wybranej literatury.

II

Klasa druga

Wprowadzenie w świat wartości w życiu: rodzinnym, społecznym i narodowym.

III

Klasa trzecia

Krótki opis programu dla danego poziomu (na dwie linijki, 10-12 słów) .

IV

Klasa czwarta

Program wychowawczy dla klasy czwartej oparty na wartościach, opracowany w oparciu o lektury szkolne.

V

Klasa piąta

Program wychowawczy oparty na wartościach, opracowany w oparciu o lektury szkolne.

VI

 

Klasa szósta

Program wychowawczy oparty na wartościach opracowany dla klasy szóstej na podstawie wybranej literatury.

 

VII

Klasa siódma

Program wychowawczy dla klasy siódmej oparty na wartościach, opracowany w oparciu o lektury szkolne.

VIII

Klasa ósma

Program wychowawczy oparty na wartościach opracowany dla klasy ósmej na podstawie wybranej literatury.

Szkoła podstawowa