Wychowanie do wartości. Szkoła Podstawowa

To seria dziewięciu podręczników skierowanych przede wszystkim do nauczycieli i pedagogów. Treścią opracowanego tu programu wychowawczego są wartości ogólnoludzkie: filozoficzne, intelektualne, moralne i informacyjne, które są niezbędne do odkrywania sensu życia ludzkiego i postępowania zgodnie z normami moralnymi przyjętymi w naszej kulturze narodowej i chrześcijańskiej.
Celem serii jest przygotowanie materiału dydaktycznego do procesu formacyjnego i wychowawczego uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej oraz grup przedszkolnych (0-8). Młody człowiek, wychowywany przez rodziców, szkołę, wychowawcę, środowisko – ma odkrywać, poznawać i realizować wartości ludzkie. Ma rozpoznawać, kim jest i do czego dąży.

Szkoła Podstawowa

Naturalnym obowiązkiem człowieka jest przekazywanie formacji z jednego pokolenia – starszego, na drugie – młodsze. Obowiązek ten wynika niejako z natury ludzkiej i zostaje rozpoznany przez społeczeństwo oraz jest wypełniany sukcesywnie, stosownie do etapu rozwoju człowieka.

0

Poziom zerowy

Program wychowawczy oparty na wartościach, opracowany na podstawie wybranej literatury.

1

Poziom pierwszy

Program wychowawczy oparty na wartościach opracowany dla klasy pierwszej na podstawie wybranej literatury.

2

Poziom drugi

Wprowadzenie w świat wartości w życiu: rodzinnym, społecznym i narodowym.

3

Poziom trzeci

Program wychowawczy oparty na wartościach, opracowany na podstawie wybranej literatury.

4

Poziom czwarty

Program wychowawczy dla klasy czwartej oparty na wartościach, opracowany w oparciu o lektury szkolne.

5

Poziom piąty

Program wychowawczy oparty na wartościach, opracowany w oparciu o lektury szkolne.

6

Poziom szósty

Program wychowawczy oparty na wartościach opracowany dla klasy szóstej na podstawie wybranej literatury.

7

Poziom siódmy

Program wychowawczy dla klasy siódmej oparty na wartościach, opracowany w oparciu o lektury szkolne.

8

Poziom ósmy

Program wychowawczy oparty na wartościach opracowany dla klasy ósmej na podstawie wybranej literatury.

Szkoła podstawowa