Kurs online

Plan kursu online

Podstawą koncepcji celów i efektów uczenia się na tego typu Kursie są potrzeby współczesnej rodziny. Wychowanie jest zadziwiającym procesem, który nieodłącznie wiąże się z rozpoznawaniem i kierowaniem się w codziennym życiu wartościami. Pięć podstawowych wartości jakie wyróżnia Jan Paweł II to życie, prawda, miłość, wolność, sprawiedliwość. Można przyjąć, że na ich podstawie mówi się o innych, bardziej szczegółowych wartościach. Sama aksjologia jako proces wychowania do wartości wymaga zaangażowania samej osoby, czyli samowychowania oraz zaangażowania wspólnoty (rodziny, szkoły), która prowadzi i porządkuje proces wychowawczy dzieci, młodzieży, również dorosłych.

Zasoby

Plan kursu

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania

Zgłoszenia

Plan kursu online

11 lutego

Wykład 1

Temat: Edukacja aksjologiczna w szkole. Normy w wychowaniu

Prowadzi: ks. prof. Zdzisław Struzik

Godziny: 17.30-18.15

11 lutego

Warsztaty 1

Temat: Pozytywna relacja z dziećmi w przedszkolu i poza przedszkolem (Wartość 3 z poziomu „0”)

Prowadzi: ks. prof. Zdzisław Struzik

Godziny: 18.30-19.15

25 lutego

Wykład 2

Temat: Wychowanie do wartości. Podstawowe wartości w życiu człowieka (wartość życia, solidarności, prawdy, wolności)

Prowadzi: ks. prof. Zdzisław Struzik

Godziny: 17.30-18.15

25 lutego

Warsztaty 2

Temat: Znaczenie i godność rodziny wielopokoleniowej (Wartość 23 z poziomu „1”)

Prowadzi: ks. prof. Zdzisław Struzik

Godziny: 18.30-19.15

11 marca

Wykład 3

Temat: Założenia programu wychowawczego

Prowadzi: ks. prof. Zdzisław Struzik

Godziny: 17.30-18.15

11 marca

Warsztaty 3

Temat: Pozytywna relacja z osobami spotykanymi na terenie szkoły (Wartość 2 z poziomu „2”)

Prowadzi: ks. prof. Zdzisław Struzik

Godziny: 18.30-19.15

25 marca

Wykład 4

Temat: Założenia metodologiczne i spójność programu wychowawczego

Prowadzi: ks. prof. Zdzisław Struzik

Godziny: 17.30-18.15

25 marca

Warsztaty 4

Temat: Wartość spotkania z człowiekiem innej kultury i rasy (Wartość 25 z poziomu „3”)

Prowadzi: ks. prof. Zdzisław Struzik

Godziny: 18.30-19.15

8 kwietnia

Wykład 5

Temat: Wartość rodziny w Piśmie Świętym

Prowadzi: ks. prof. Andrzej Jacek Najda

Godziny: 17.30-18.15

8 kwietnia

Warsztaty 5

Temat: Wartość własnej płci oraz jej akceptacja (Wartość 12 z poziomu „4”)

Prowadzi: ks. prof. Andrzej Jacek Najda

Godziny: 18.30-19.15

29 kwietnia

Wykład 6

Temat: Cele wychowania i wychowanie do wartości

Prowadzi: prof. Agnieszka Regulska

Godziny: 17.30-18.15

29 kwietnia

Warsztaty 6

Temat: Wartość dialogu z drugim człowiekiem (Wartość 1 z poziomu „5”)

Prowadzi: prof. Agnieszka Regulska

Godziny: 18.30-19.15

13 maja

Wykład 7

Temat: Realizacja programu wychowawczego w szkole

Prowadzi: prof. Agnieszka Regulska

Godziny: 17.30-18.15

13 maja

Warsztaty 7

Temat: Postawa altruistyczna (Wartość 9 z poziomu „6”)

Prowadzi: prof. Agnieszka Regulska

Godziny: 18.30-19.15

27 maja

Wykład 8

Temat: Realizacja programu wychowawczego w klasie

Prowadzi: ks. prof. Zdzisław Struzik

Godziny: 17.30-18.15

27 maja

Warsztaty 8

Temat: Wartość życia (Wartość 7 z poziomu „7”)

Prowadzi: ks. prof. Zdzisław Struzik

Godziny: 18.30-19.15

10 czerwca

Wykład 9

Temat: Realizacja programu wychowawczego w domu rodzinnym na podstawie Pisma Świętego

Prowadzi: ks. prof. Andrzej Jacek Najda

Godziny: 17.30-18.15

10 czerwca

Warsztaty 9

Temat: Wartość uprawianego sportu (Wartość 30 z poziomu „8”)

Prowadzi: ks. prof. Andrzej Jacek Najda

Godziny: 18.30-19.15

17 czerwca

Wykład 10

Temat: Szkolne grupy zainteresowań

Prowadzi: ks. prof. Zdzisław Struzik

Godziny: 17.30-18.15

17 czerwca

Warsztaty 10

Temat: Podsumowanie kursu

Prowadzi: ks. prof. Zdzisław Struzik

Godziny: 18.30-19.15

Materiały do pobrania

Szkice z etyki wartości

Fragment publikacji ks. A. Siemianowski, Szkice z etyki wartości, Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum 2006, s. 49-83

Odpowiedzi na pytania

Filmy dla dzieci przekazujące wartości

Odpowiedź na pytanie pana Michała:

[…] Proszę, o ile to możliwe, o polecenie filmów, które mają wartości, które dziecko w wieku 7 lat mogłoby oglądać? […] Co mogłoby dziecko obejrzeć i służyłoby po części jego rozwojowi? […] 

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane (rodzice, wychowawcy, nauczyciele, katecheci, duchowni i inni) mogą wysyłać zgłoszenia na Kurs, pisząc na adres mailowy: instytut@ipjp2.pl. Po otrzymaniu mailowego zgłoszenia Instytut Papieża Jana Pawła II prześle uczestnikom szczegółowy plan Kurs, bezpłatne materiały edukacyjne w postaci płyty DVD oraz inne publikacje o charakterze wychowawczo-edukacyjnym. Do bezpłatnego przesłania materiałów edukacyjnych należy podać przy zgłoszeniu adres korespondencyjny (własny, szkoły, instytucji).

Kurs szkoła podstawowa 2022