Kurs “Wartość narzeczeństwa, małżeństwa i rodziny” 2024

Tematyka kursu online

Tematyka kursu “Wartość narzeczeństwa, małżeństwa i rodziny” obejmuje spektrum zagadnień dotyczących potrzeb współczesnych par: narzeczonych oraz małżeństw i rodzin w teorii i praktyce (wykłady i warsztaty). Celem kursu jest przybliżenie słuchaczom etapów i przebiegu przygotowania do małżeństwa w Kościele katolickim, jak również wyposażenie słuchaczy w wiedzę, kompetencje i umiejętności niezbędne do pracy z narzeczonymi, małżonkami i rodzinami oraz instytucjami ją wspierającymi. W ramach kursu będą prowadzone zajęcia z psychologii, teologii, prawa kanonicznego, pedagogiki oraz naprotechnologii.

Zasoby

Plan kursu

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania

Zgłoszenia

Plan kursu online

16 lutego 2024

Wykład 1

Temat: Zagadnienia wprowadzające do kursu. Przygotowanie do małżeństwa według wartości w nauczaniu papieskim

Prowadzi: ks. dr hab. Zdzisław Struzik, prof. em. UKSW

Godziny: 17.30-18.15

16 lutego 2024

Warsztaty 1

Temat: Etapy przygotowania do małżeństwa

Prowadzi: ks. dr hab. Zdzisław Struzik, prof. em. UKSW

Godziny: 18.30-19.15

1 marca 2024

Wykład 2

Temat: Miłość w małżeństwie

Prowadzi: dr Mira Jankowska

Godziny: 17.30-18.15

1 marca 2024

Warsztaty 2

Temat: Drogi i rozdroża miłości

Prowadzi: dr Mira Jankowska

Godziny: 18.30-19.15

15 marca 2024

Wykład 3

Temat: Tworzenie wspólnoty małżeńskiej i jej trwałość

Prowadzi: ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski

Godziny: 17.30-18.15

15 marca 2024

Warsztaty 3

Temat: Wzajemne poddanie się sobie małżonków a wolność

Prowadzi: ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski

Godziny: 18.30-19.15

5 kwietnia 2024

Wykład 4

Temat: Odpowiedzialne rodzicielstwo

Prowadzi: dr Krystyna Heland-Kurzak

Godziny: 17.30-18.15

5 kwietnia 2024

Warsztaty 4

Temat: Dzieci i tworzenie środowiska wychowawczego. Zagadnienia praktyczne

Prowadzi: dr Krystyna Heland-Kurzak

Godziny: 18.30-19.15

19 kwietnia 2024

Wykład 5

Temat: Kim jest dla mnie Jezus Chrystus?

Prowadzi: ks. dr Wojciech Kućko

Godziny: 17.30-18.15

19 kwietnia 2024

Warsztaty 5

Temat: Co to znaczy wierzę? Co to znaczy być chrześcijaninem?

Prowadzi: ks. dr Wojciech Kućko

Godziny: 18.30-19.15

10 maja 2024

Wykład 6

Temat: Małżeństwo sakramentem

Prowadzi: ks. prof. dr hab. Bartosz Adamczewski

Godziny: 17.30-18.15

10 maja 2024

Warsztaty 6

Temat: ABC obrzędów sakramentu małżeństwa

Prowadzi: ks. prof. dr hab. Bartosz Adamczewski

Godziny: 18.30-19.15

24 maja 2024

Wykład 7

Temat: Naturalne metody rozpoznawania płodności

Prowadzi: dr Bożena Bassa

Godziny: 17.30-18.15

24 maja 2024

Warsztaty 7

Temat: Metoda objawowa i objawowo-termiczna w praktyce

Prowadzi: dr Bożena Bassa

Godziny: 18.30-19.15

7 czerwca 2024

Wykład 8

Temat: Naprotechnologia. Podstawowe zagadnienia

Prowadzi: dr n. med. Tomasz Kandzia

Godziny: 17.30-18.15

7 czerwca 2024

Warsztaty 8

Temat: Niepłodność w małżeństwie i co dalej?

Prowadzi: dr n. med. Tomasz Kandzia

Godziny: 18.30-19.15

21 czerwca 2024

Wykład 9

Temat: Narzeczeństwo, małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym

Prowadzi: ks. dr Bartłomiej Pergoł

Godziny: 17.30-18.15

21 czerwca 2024

Warsztaty 9

Temat: Protokół przedślubny

Prowadzi: ks. dr Bartłomiej Pergoł

Godziny: 18.30-19.15

28 czerwca 2024

Wykład 10

Temat: Narzeczeństwo, małżeństwo i rodzina wobec wiary, płodności i wychowania

Prowadzi: ks. dr hab. Zdzisław Struzik, prof. em. UKSW

Godziny: 17.30-18.15

28 czerwca 2024

Warsztaty 10

Temat: Podsumowanie kursu

Prowadzi: ks. dr hab. Zdzisław Struzik, prof. em. UKSW

Godziny: 18.30-19.15

Materiały do pobrania

Szkice z etyki wartości

Fragment publikacji ks. A. Siemianowski, Szkice z etyki wartości, Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum 2006, s. 49-83

Odpowiedzi na pytania

Czy kurs jest bezpłatny?

Tak, kurs jest bezpłatny.

Jak zapisać się na kurs?

Wystarczy zgłoszenie wysłane na adres e-mail: instytut@ipjp2.pl

Jak otrzymać materiały edukacyjne?

Wystarczy zgłosić zainteresowanie na adres e-mail: instytut@ipjp2.pl

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane (rodzice, wychowawcy, nauczyciele, katecheci, duchowni i inni) mogą wysyłać zgłoszenia na Kurs, pisząc na adres e-mail: instytut@ipjp2.pl. Po otrzymaniu mailowego zgłoszenia Instytut Papieża Jana Pawła II prześle uczestnikom szczegółowy plan Kurs, bezpłatne materiały edukacyjne w postaci karty lub płyty CD oraz inne publikacje o charakterze wychowawczo-edukacyjnym. Do bezpłatnego przesłania materiałów edukacyjnych należy podać przy zgłoszeniu adres korespondencyjny (własny, szkoły, instytucji).

Kurs “Wartość narzeczeństwa, małżeństwa i rodziny” 2024