Szkoła podstawowa Wykład 6

Opis

Temat: Cele wychowania i wychowanie do wartości

Prowadzi: prof. Agnieszka Regulska

Termin: 29.04.2022

Godziny: 17.30-18.15

dr hab. Agnieszka Regulska, prof. ucz.

Doktor habilitowana nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wykłada na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW. Autorka licznych publikacji naukowych dotyczących m.in. aksjologicznych podstaw wychowania, rodziny – jej wartości, problemów i wsparcia.

Powiązane treści

Kurs onlineSzkoła podstawowa Wykład 6