Liceum i technikum Warsztaty 5

Opis

Temat: Rozumność człowieka (wartość 18, poziom 2)

Prowadzi: ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski​

Termin: 28.04.2023

Godziny: 18.30-19.15

 

Plik z wartością

ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski

Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży, przyjmując w 1986 roku święcenia kapłańskie z rąk ks. bp. Juliusza Paetza. W tymże roku uzyskał stopień magistra teologii na Wydziale teologicznym ATK. W latach 1987-1992 studiował we Fryburgu (Szwajcaria). Był uczniem o. prof. Christoph Schönborn OP – obecnie kardynał w Wiedniu. W 1992 roku uzyskał stopień naukowy doktora. Od 1993 roku pracował w Instytucie Studiów nad Rodziną ATK, obecnie Wydział Studiów nad Rodziną UKSW. W 2002 roku habilitował się na Wydziale Teologicznym UKSW. Od 2012 roku posiada tytuł profesora nauk teologicznych i jest mianowany profesorem zwyczajnym. Jest Dziekanem Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW (funkcję tę pełnił również w latach 2010-2020). Brał udział w licznych konferencjach naukowych. Jest autorem licznych artykułów z zakresu eklezjologii, sakramentologii, ekoteologii teologii małżeństwa i rodziny oraz nauk o rodzinie.

Powiązane treści

Kurs onlineLiceum i technikum Warsztaty 5