Program wychowawczy

oparty na wartościach według nauczania Jana Pawła II

Szkoła Podstawowa

Naturalnym obowiązkiem człowieka jest przekazywanie formacji z jednego
pokolenia – starszego, na drugie – młodsze. Obowiązek ten wynika
niejako z natury ludzkiej i zostaje rozpoznany przez społeczeństwo oraz jest wypełniany sukcesywnie, stosownie do etapu rozwoju człowieka.

0

Poziom zerowy

Krótki opis programu dla danego poziomu (na dwie linijki, 10-12 słów) .

I

Poziom pierwszy

Krótki opis programu dla danego poziomu (na dwie linijki, 10-12 słów) .

II

Poziom drugi

Krótki opis programu dla danego poziomu (na dwie linijki, 10-12 słów) .

III

Poziom trzecia

Krótki opis programu dla danego poziomu (na dwie linijki, 10-12 słów) .

IV

Poziom czwarty

Krótki opis programu dla danego poziomu (na dwie linijki, 10-12 słów) .

V

Poziom piąty

Krótki opis programu dla danego poziomu (na dwie linijki, 10-12 słów) .

VI

Poziom szósty

Krótki opis programu dla danego poziomu (na dwie linijki, 10-12 słów) .

VII

Poziom siódmy

Krótki opis programu dla danego poziomu (na dwie linijki, 10-12 słów) .

VIII

Poziom ósmy

Krótki opis programu dla danego poziomu (na dwie linijki, 10-12 słów) .

A Strona