Program wychowawczy

oparty na wartościach według nauczania Jana Pawła II

Szkoła Podstawowa

Naturalnym obowiązkiem człowieka jest przekazywanie formacji z jednego
pokolenia – starszego, na drugie – młodsze. Obowiązek ten wynika
niejako z natury ludzkiej i zostaje rozpoznany przez społeczeństwo oraz jest wypełniany sukcesywnie, stosownie do etapu rozwoju człowieka.

0

Klasa zerowa

Krótki opis programu dla danego poziomu (na dwie linijki, 10-12 słów) .

I

Klasa pierwsza

Krótki opis programu dla danego poziomu (na dwie linijki, 10-12 słów) .

II

Klasa druga

Krótki opis programu dla danego poziomu (na dwie linijki, 10-12 słów) .

III

Klasa trzecia

Krótki opis programu dla danego poziomu (na dwie linijki, 10-12 słów) .

IV

Klasa czwarta

Krótki opis programu dla danego poziomu (na dwie linijki, 10-12 słów) .

V

Klasa piąta

Krótki opis programu dla danego poziomu (na dwie linijki, 10-12 słów) .

VI

Klasa szósta

Krótki opis programu dla danego poziomu (na dwie linijki, 10-12 słów) .

VII

Klasa siódma

Krótki opis programu dla danego poziomu (na dwie linijki, 10-12 słów) .

VIII

Klasa ósma

Krótki opis programu dla danego poziomu (na dwie linijki, 10-12 słów) .

A Strona