Wartość

2

Pozytywna relacja ze wszystkimi ludźmi spotykanymi na terenie

 przedszkola: nauczyciele, wychowawcy, dyrekcja i personel techniczny

I. Wprowadzenie

Szkoła podstawowaKlasa 0Wartość 2